I Ål IL si handballgruppe skal det vera som mål å gi tilbod til ALLE. Ambisjonsnivået vil variere, men målet er at ein på best mogleg måte skal legge til rette for at alle skal få best mogleg utbytte av å delta i klubben.