Info til alle medlemmer i Ål Idrettslag

Postet av Ål IL - Håndball den 6. Mar 2015

Ål i.l. har fått nytt medlemssystem og betalingsløsning. Vi skal nå bruke systemet til Norges Idrettsforbund, Min Idrett - http://minidrett.no/. Min Idrett tilfredsstiller alle nåværende og kommende krav i forhold til håndtering av medlemslister, roller i idrettslaget osv.
Aktive utøvere, tillitsvalgte i styrer, trenere og lagledere, må være medlem av idrettslaget.

Utøvere i noen grupper betaler i tillegg en treningsavgift til den idrettsgrenen de deltar i. Man må altså være betalende medlem i Ål i.l., for å være utøver i en idrettsgren. Eventuell treningsavgift betales til den aktuelle gruppen i tillegg.

Innmelding, utmelding og betaling skjer i idrettsportalen Min Idrett, der du registrerer deg som bruker. ALLE må registrere seg/evt sjekke innlagt informasjon i Min Idrett uavhengig av om du har betalt kontingent/ treningsavgifter for 2015 eller ei.


SLIK GJØR DU:

1. Opprett bruker.
Gå inn på http://minidrett.no/. Klikk på linken «Ny Bruker» og opprett en brukerprofil per person. Medlemskapet er individuelt. Du kan senere knytte individer sammen til en familie. På

e-postadressen du registrerer her, vil du motta fakturaer og informasjon fra klubben etc. Barn under 18 år, skal registreres med foresattes e-postadresse. Vær oppmerksom på at du kan være registrert i Min Idrett allerede. Langrenn og alpin har brukt Min Idrett i lengre tid ved påmelding til renn og stevner. Får du beskjed om at du er registrert allerede, logg deg inn eller klikk på «Glemt Brukernavn/Passord». Har du problemer, sender du en e-post til : mailto:support@idrettsforbundet.no evt tlf 03615.

2. Søk medlemskap i Ål i.l..
Når du har opprettet deg selv som bruker / evt. logget inn på Min Idrett, kommer du inn i din egen profil. Under arkfanen «Medlemskap» søker du opp Ål i.l. Søk så om medlemskap. Søknaden behandles av Ål i.l. administrasjon. Du får svar, når søknaden er behandlet.

3. Motta faktura på medlemskap og treningsavgifter.
Når du har registrert deg som medlem, vil du motta faktura på medlemskontingent i Ål i.l., og evt. treningsavgifter fra Min Idrett, og du kan betale via nettet. Dette vil komme til din registrerte

e-postadresse. Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår, og den fornyes automatisk inntil utmelding. Har du allerede betalt medlemskontingent/ treningsavgift, skal du ikke motta faktura. Har du andre spørsmål, ta kontakt med oss på post@aalil.no . Alle kontingenter / avgifter er individuelle.

Medlemskontingenter 2015
Enkelt medlem
140,-
Se også www.aalil.no
Æresmedlem
0,-
post@aalil.no

Med vennlig hilsen
Ål i.l.
Styret